Βυζαντινοί Πόλεμοι 395-1453 μ.χ.

Θεωρούμε ότι η ιστορία της Βυζαντινής αυτοκρατορίας αρχίζει το 395 όταν επίσημα η Ρωμαϊκή αυτοκρατορία διαιρείται σε δύο τμήματα αναλαμβάνοντας οι δύο γιοι του Θεοδόσιου ο μεν Ονώριος το δυτικό ο δε Αρκάδιος το ανατολικό. Μέχρι την επίσημη κατάρρευση της με την άλωση της Κωνσταντινούπολης στις 29 Μαίου 1453, τα σύνορα της άλλαξαν πολλές φορές. Επί Ιουστινιανού πέτυχε την μεγαλύτερη εδαφική επέκταση της ενώ μετά την κατάλυση της από τους Φράγκους στις 12 Απριλίου 1204 δεν θα ανέκαμπτε ποτέ.