Σταυροφορίες 1096 μ.χ -1204 μ.χ.

" Ήταν θέλημα θεού ". Το 1096 αρχίζει μία περίοδος 200 ετών που είναι γνωστή ως περίοδος των σταυροφοριών.  Όταν ο Βυζαντινός αυτοκράτορας Αλέξιος Κομνηνός ζήτησε την υποστήριξη της " Δύσης " για να ανακτήσει τα εδάφη που είχαν καταλάβει οι μουσουλμάνοι, έθεσε σε κίνηση μία σειρά αλυσιδωτών γεγονότων, τα οποία προκάλεσαν την πτώση της Βυζαντινής αυτοκρατορίας. Από την στιγμή που έπεσε το δυτικό τοίχος προστασίας και άρχισαν να εισβάλουν δυτικοί στρατοί η Βυζαντινή αυτοκρατορία έπεσε σε τρομερό αδιέξοδο.