Περιαυχένιο αλόγου 900 μ.χ.

Το 900 μ.χ. άρχισε να χρησιμοποιείται το περιαυχένιο (λαιμαριά) στο άλογο. Αυτό επέτρεπε στο άλογο να έλκει με τους ώμους χωρίς να πιέζεται η τραχεία, πράγμα που πενταπλασίασε την ελκτική του ικανότητα. Η παραγωγή τροφίμων και ο πληθυσμός άρχισαν να αυξάνονται στην βόρεια Ευρώπη αισθητά. Η ισχύς άρχισε να μετατοπίζεται από την περιοχή της Μεσογείου προς τον βορρά.