Ο Τριακονταετής Πόλεμος ( Thirty Years War ) 1618 μ.χ. - 1648 μ.χ.

Ο τριακονταετής πόλεμος είναι ο πρώτος γενικευμένος Ευρωπαϊκός πόλεμος. Ξεκίνησε με αφορμή μία θρησκευτική διένεξη στην Πράγα και στην πορεία ενεπλάκησαν όλες οι Ευρωπαϊκές δυνάμεις εκτός της Ρωσίας και της Οθωμανικής αυτοκρατορίας. Αναφέρεται σαν θρησκευτικός αλλά ήταν ένας πολιτικός πόλεμος. Στην Γαλλία ο Χριστιανικότερος Βασιλιάς γίνεται ο επίσημος προστάτης του Ευρωπαϊκού προτεσταντισμού, ενισχύει σημαντικά του Σουηδούς διαμαρτυρόμενους στην αρχή και αργότερα λαμβάνει ενεργά μέρος φέρνοντας την νίκη στους διαμαρτυρόμενους. Το τέλος του πολέμου ήρθε με τις συνθήκες της Βεστφαλίας και των Πυρηναίων όπου αναγνωρίστηκε η ανεξαρτησία των Ηνωμένων Επαρχιών (σημερινή Ολλανδία ), αναδύθηκε ο οίκος των Χόεντσολερν ( Hohenzollern),  ( στο δούκα του Βραδεμβούργου Χόεντζολερν δόθηκαν μεγάλες εκτάσεις γύρω από το βραδεμβούργο καθώς και η ανατολική Πρωσία ), η Γαλλία κέρδισε μικρές εδαφικές εκτάσεις στα βόρεια, ανατολικά και νότια σύνορα της, αναγνωρίστηκε επίσημα η ανεξαρτησία της Ελβετίας. Η Πορτογαλία κατά την διάρκεια του πολέμου βρήκε την ευκαιρία να κερδίσει την ανεξαρτησία της μετά την ογδοντάχρονη κατάληψη της από την Ισπανία.