Το περιαυχένιο του αλόγου

2015-07-14 17:36

Το 900 μ.χ. άρχισε να χρησιμοποιείται το περιαυχένιο (λαιμαριά) στο άλογο. Αυτό επέτρεπε στο άλογο να έλκει με τους ώμους χωρίς να πιέζεται η τραχεία, πράγμα που πενταπλασίασε την ελκτική του ικανότητα. Η παραγωγή τροφίμων και ο πληθυσμός άρχισαν να αυξάνονται στην βόρεια Ευρώπη αισθητά. Η ισχύς άρχισε να μετατοπίζεται από την περιοχή της μεσογείου προς τον βορρά.

—————

Πίσω