Αγγλοσκωτικοί πόλεμοι 1237 μ.χ. - 1603 μ.χ.

2015-05-20 01:39

Τα Αγγλοσκωτικά σύνορα χαραχτήκαν και αναγνωριστήκαν από τους ηγεμόνες των δύο χωρών το 1237 μ.χ. και παραμένουν ως σήμερα ακριβώς τα ίδια, το 1603 μ.χ. τα δύο βασίλεια ενώνονται δυναστικά και ουσιαστικά με τον Ιάκωβο ΣΤ΄( James VI ) της Σκοτίας όπου βασίλεψε με το όνομα Ιάκωβος Α΄( James VI ), βάζοντας ένα τέλος στις συνεχείς μάχες, επιδρομές και λεηλασίες μεταξύ τους. Θα περάσουν άλλα 100 χρόνια ( 1707 μ.χ. ) μέχρι να γίνει και η νομική ένωση δημιουργώντας το Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας. Όταν προς το τέλος του 11ου αιώνα ο Γουλιέλμος Α΄ ( William the Concueror ) ο κατακτητής ολοκλήρωσε την κατάκτηση της Αγγλίας, ήξερε ότι αυτό ήταν το ευκολότερο, το δυσκολότερο ήταν η διοίκηση. Η Σκοτία ήταν ένα φτωχό και αραιοκατοικημένο μέρος, οι βασιλείς της δήλωναν συνεχώς υποταγή στο Άγγλο βασιλιά, θα ήταν εύκολη η προσάρτηση της, άλλωστε η Αγγλία δεν ήταν που εγγυώταν την τεράστια ακτογραμμή της; Το ότι έμεινε για αιώνες ανεξάρτητη μάλλον ωφελούσε και τα δύο μέρη, βοηθώντας τους να εξάγουν τα προβλήματά τους με τους μεταξύ τους πολέμους.

—————

Πίσω