Η μάχη της Πολτάβας (Poltava) 1708

Το 1708 ο Κάρολος 12ος της Σουηδίας εισέβαλλε στην Ρωσία. Οι Ρώσοι απέφυγαν την εμπλοκή σε μάχη προτιμώντας την πολιτική της παράδοσης καμένης γης. Το 1709 βρήκε τον Σουηδικό στρατό σε άσχημη κατάσταση από την ελλιπή επισιτιστική επιμελητεία και την διαχείμαση του σε αφιλόξενο καιρικά τόπο. Στις 28 Ιουνίου 1809 ο στρατός του μεγάλου Πέτρου συνάντησε και συνέτριψε τους Σουηδούς στην Πολτάβα. Η Σουηδία μετά από αυτή την μάχη δεν θα ανέκαμπτε ποτέ ενώ αντίθετα η Ρωσία άρχισε να ανατέλλει στην Ευρωπαϊκή σκηνή σαν δύναμη πρώτου μεγέθους.