Νέα

2015-05-23 01:16

Ο Τριακονταετής Πόλεμος

Ο τριακονταετής πόλεμος είναι ο πρώτος γενικευμένος Ευρωπαϊκός πόλεμος. Ξεκίνησε με αφορμή μία θρησκευτική διένεξη στην Πράγα και στην πορεία ενεπλάκησαν όλες οι Ευρωπαϊκές δυνάμεις εκτός της Ρωσίας...

—————

2015-05-20 01:39

Αγγλοσκωτικοί πόλεμοι 1237 μ.χ. - 1603 μ.χ.

Τα Αγγλοσκωτικά σύνορα χαραχτήκαν και αναγνωριστήκαν από τους ηγεμόνες των δύο χωρών το 1237 μ.χ. και παραμένουν ως σήμερα ακριβώς τα ίδια, το 1603 μ.χ. τα δύο βασίλεια ενώνονται δυναστικά και...

—————

2015-05-16 22:43

Η μάχη της Ναχέρα - Ναβαρέτε 1367 μ.χ. ( Najera - Navarrete )

Με αφορμή μία δυναστική διαμάχη για τον θρόνο της Καστίλης οι Γάλλοι με τους Άγγλους μετέφεραν τον πόλεμο στην Ιβηρική χερσόνησο. Οι Γάλλοι τάχθηκαν με τον Ερρίκο της Τρασταμάρα νόθο γιο του...

—————