Οι επιστημονικές ανακαλύψεις βοηθούν να κατανοήσουμε πολλές φορές τις εξελίξεις στην πολιτική, οικονομική, κοινωνική και στρατιωτική ιστορία.