Επίδειξη ισχύος

Πολλές φορές Ισχυρές Δυνάμεις εκστρατεύσαν χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά με αφοσιωμένα στρατεύματα, με σκοπό όχι την κατάληψη και κατοχή εδαφών ούτε την καταστροφή και την λεηλασία αλλά την δημιουργία ζωνών επιρροής ή την επιβολή των αποφάσεων τους. Με τεράστιες θυσίες σε έμψυχο και άψυχο υλικό κατάφερναν πάντα να παίρνουν αυτό που ήθελαν.