Ελληνοπερσικοί πόλεμοι 499 π.χ. - 478 π.χ.

Οι Πέρσες έφτασαν στις ακτές του Αιγαίου το 540 π.χ. κατέκτησαν τις Ελληνικές πόλεις και τις ενσωμάτωσαν στην αυτοκρατορία τους. Τα Ελληνικά νησιά απέναντι τους παραδόθηκαν και αυτά. Το 499 π.χ. με παρακίνηση της Αθήνας οι περισσότερες πόλεις επαναστάτησαν κατά της Περσίας εκθρονίζοντας τούς τυράννους τους. Πέντε χρόνια αργότερα το 494 π.χ. οι Πέρσες ανακατέλαβαν τις επαναστατημένες πόλεις και τις κατέστρεψαν.
Οι Πέρσες δεχόμενοι την πρόκληση εκστράτευσαν κατά της Ελλάδας το 490π.χ. με τον Δάτη και τον Αρταφέρνη και το 480 π.χ. με τον Ξέρξη αλλά ηττήθηκαν.