Ελληνική μυθολογία

Μυθολογία είναι το σύνολο τον μυθικών παραδόσεων ενός λαού, που αναφέρονται στους θεούς, τους ήρωες και την δράση τους