Η ενοποίηση των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής 1775-1959 μ.χ.

Με την Αμερικάνικη επανάσταση το 1775 και την διακήρυξη της ανεξαρτησίας ξεκινάει η μακρόχρονη πορεία των Ηνωμένων Πολιτειών για την ενοποίηση τους. Οι δεκατρείς πρώτες πολιτείες άρχισαν να αυξάνονται σταδιακά έως τον Αύγουστο του 1959 οπότε προσαρτήθηκε η Χαβάη ως πεντηκοστή πολιτεία των Ηνωμένων Πολιτειών.