Η Ενοποίηση της Ελλάδας 1821-1947 μ.χ.

Με την έναρξη της Ελληνικής επανάστασης το 1821 ξεκίνησε η απελευθέρωση της Ελλάδας. Με σκληρούς αγώνες έφτασε στην σημερινή της μορφή το 1947 όταν μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο οι μεγάλες δυνάμεις αποφάσισαν την ένωση της δωδεκανήσου με την μητέρα Ελλάδα.