1819

2015-06-22 18:19

Η διαδικασία διαίρεσης των αυτοκρατοριών

Από το 1819 αρχίζει η διαδικασία διαίρεσης των αυτοκρατοριών σε αυτόνομα κράτη με προσανατολισμό την κοινοβουλευτική δημοκρατία. Μία διαδικασία που φάνηκε να έχει τελειώσει με το τέλος του πολέμου στην πρώην Γιουγκοσλαβία αλλά μάλλον συνεχίζεται με τον εμφύλιο πόλεμο στην Ουκρανία.  

—————