Η μάχη του Κρεσύ ( Crecy ) 1346 μ.χ.

Στο Κρεσύ ( Crecy ) ένα μικρό χωριό στην βορειοδυτική Γαλλία οι Αγγλικές δυνάμεις του βασιλιά Εδουάρδου Γ΄ ( Edward III ) συνέτριψαν τις υπέρτερες Γαλλικές δυνάμεις του Φιλίππου ΣΤ΄ ( Philippe VI ).