1216 μ.χ. - 1818 μ.χ.

Σ΄ αυτή τη περίοδο αρχίζει αργά η δημιουργία εθνών κρατών και η εδραίωση της δημοκρατίας και των κοινοβουλίων.